Hình thức

Chính sách thanh toán

Thiết bị vệ sinh B.Mart 24/03/2016
1. Thanh toán qua Ngân hàng, Internet Người thụ hưởng: Công ty TNHH B.MART  Tài khoản :  120.10.00.5998201 tại  Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam, chi nhánh Sở Giao dịch 1. 2. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt Chỉ thanh toán với bộ phận kế toán. Thanh toán khi có đầy đủ phiếu thu, phiếu chi có đầy đủ chữ ký và dấu của Công ty.