Chính sách thanh toán

24/03/2016

1. Thanh toán qua Ngân hàng, Internet

  • Người thụ hưởng: Công ty TNHH B.MART 
  • Tài khoản :  120.10.00.5998201 tại  Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam, chi nhánh Sở Giao dịch 1.

2. Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt

  • Chỉ thanh toán với bộ phận kế toán.
  • Thanh toán khi có đầy đủ phiếu thu, phiếu chi có đầy đủ chữ ký và dấu của Công ty.